ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

عدالت زیر پای عرف بومی نگری غیر بومی ها و ضعف ما

این شایستگی در شهری مثل ساوه خنده دار است اینگونه نباشد.

بازگشت به صفحه اصلی