ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تضییع حق ورزش ساوه بویژه دومیدانی و فوتبال تمامی ندارد؟

در این چند دهه با همه این یک طرفه بودن بودجه ورزش را حیف کردن و مرکز نتوانست یک تیم به لیگ برتر بفرستد در حالیکه تیم کاوه ساوه بدلیل نداشتن امکانات مورد نیاز مانند استادیم سالها پشت ورود به ساوه ماند واگر اینگونه نبود تیم کاوه مانند اراک و بدون ریالی هزینه برای شهر ساوه امروز حداقل مثل اراک با هزینه میلیاردی شهرداری اش در لیگ یک بود و البته کاوه توان رسیدن به لیگ برتر را هم با کمک تماشاگران ساوجی داشت

تضییع حق ورزش ساوه بویژه دومیدانی و فوتبال تمامی ندارد؟ هربودجه ای در استان بیایید حق ورزش شهرستان های استان بویژه ساوه است . آیا درک دو دهه مواجه با مخروبه پیست دومیدانی استادیوم تختی کافی نیست به فریاد ورزش ساوه برسید . ساوه با وجود بیش از ده ها هزار دانش آموز مستعد که سال هاست قهرمان استان هستند و در جوانان هم یدک قهرمانی همیشه می کشند با دو استادیوم مواجه اند که استادیوم فجر را عدم کارشناسی درست در اجرای چمن و پیست دم بریده و ابتر تحویل دادند وبا عدم نظارت بر پیمانکاران بر باد رفت و امروز کاه زاری زیبا شده است و البته با دخالت بی جای ارگان های شهری در تخریب دور پیست فجر و همچنان عدم پیگیری این مسدله هم سوال برانگیز است ؟ اما استادیوم تختی که دو دهه است قرار بر ساخت پیست استاندارد بوده ولی با تخریب همان پیست خاکی را هم در اختیار نداریم و واسفا دارد که چرا کسی این درد را درک نمی کند که ساوه با ده ها هزار دانش آموز همچنان اسیر ندانم ؛ ندیدن و نمی خواهم ببینم های استان است و باز هم یک سوال آیا با گذشت چهار دهه از رشد مرکز استان و ساخت استادیوم ده هزار نفری که بودجه سال ها ی مدید ورزش کل استان را اراک هزینه کرده است و جالب آنکه در این چند دهه با همه این یک طرفه بودن بودجه ورزش را حیف کردن و مرکز نتوانست یک تیم به لیگ برتر بفرستد در حالیکه تیم کاوه ساوه بدلیل نداشتن امکانات مورد نیاز مانند استادیم سالها پشت ورود به ساوه ماند واگر اینگونه نبود تیم کاوه مانند اراک و بدون ریالی هزینه برای شهر ساوه امروز حداقل مثل اراک با هزینه میلیاردی شهرداری اش در لیگ یک بود و البته کاوه توان رسیدن به لیگ برتر را هم با کمک تماشاگران ساوجی داشت و حالا نوبت ساوه است وآیا حق مردم ساوه یک پیست استاندارد نیست و موکدا حضرات استان نشین دیگر پیست خاکی را فراموش کنید ساوه با توجه به سوابق دومیدانی اش یک پیست استاندارد با زمین چمن های مصنوعی فجر و چمران و البته رفع توقیف پیست زمین استادیوم فجر را می خواهد. در این بین نباید از ناحق ناکارشناسان تخریب کننده استادیوم و کاربری ورزشی توسط ارگان ها و مسوولین فرا اداری هم گذشت که کلیت استادیوم را برهم زده و ناقص کردند و مطمدنا این ناکارشناسی ها و دخالت ها روز واپسین شیرینی را رقم خواهد زد. دولت تدبیرر و امید و مجلس شورای اسلامی که این روز ها با افزایش بودجه ورزش کشور ؛ امید به بازگشت به روزهای اوج ورزش آموزشگاه ها و هیئت های اداره ورزش را روشن کرده اند ؛ توجه کنند قبل از تقسیم بودجه میزان کسب بودجه و هزینه در مرکز را در این چند دهه محاسبه کنند و بعد بودجه بندی صورت گیرد و نماینده محترم هم توجه کنندکه با هماهنگی دیگر نمایندگان شهرستان های استان اگر در همه اندوخته مرکز محاسبه صورت گیرد بهتر متوجه خواهند شد. و نکته آخر مسوولین محترم بفرمایید با پیمانکارانی هر دو وزارتخانه که بدون نظارت کافی شما ها چند سری تخریب و اجرای مجدد چمن طبیعی تختی و مصنوعی و اجرای چمن طبیعی فجر بودجه مردم ساوه را با هم بر باد دادید با مسوولین چه کردید و با ناظران چه و البته با پیمانکاران خاطی ... و دوباره کار را به همان خاطیان می دهید؟ بماند منتظر پاسخ هستیم ؟

بازگشت به صفحه اصلی