ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آقای منصوری سهم ساوه از انقلاب ورزشی مثل زمان تصویب تجمیع فراموش نشود

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تاثیر ارزش افزوده بر بهبود شرایط بخش ورزش گفت: این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بویژه مجمع نمایندگان استان مرکزی قرار گرفته و بخشی از مالیات بر ارزش افزوده برای بخش ورزش در نظر گرفته شده است. به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، محمدرضا منصوری در جلسه شورای اداری استان که باحضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، گفت: تنها راه نجات ورزش ارزش افزوده است. با تلاش نمایندگان 27 صدم درصد از ارزش افزوده به ورزش اختصاص داده شده و امیدواریم با این اقدام انقلابی در بخش ورزش را شاهد باشیم. وی با اشاره به تعدد اماکن نیمه تمام ورزشی بیان کرد: با اینکه در سال هایی درآمد مطلوبی از فروش نفت داشتیم این پروژه ها تکمیل نشد و امروز وضعیت و شرایط مالی دولت خوب نیست و باید انتظارات بر اساس توان دولت در نظر گرفته شود. نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: 12 میلیارد تومان برای بخش ورزش استان در نظر گرفته شده که از این میزان 4 میلیارد تومان مربوط به ورزش آموزشگاه ها و هشت میلیارد تومان برای ورزش تربیت بدنی است. تامین مابقی اعتبار مورد نیاز این بخش باید از محل اعتبارات ملی انجام شود که به مساعدت وزارت خانه مطبوع نیاز داریم.

بازگشت به صفحه اصلی