ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

یا دداشتی بر دولت تفنگ دار

مردم نظامی قانونمند با شاکله هایی غیر نظامی و نظامی می خواهند که هیچ کس نتواند سوء استفاده نماید.

یاد داشت:دولت تفنگ دار خروج نظام از سخن و عمل به رفع موازی کاری بنام سپاه و دولت؟ کشوری استعمار زده با تفکر تغییر،انقلاب کرد ولی این تغییر در تفکرات گروه خواهانه هم باید بیشتر ظهور کند. در ارکان هر نظام سیاسی شرح وظایفی تعیین شده وهمه به وظایف خود باید عمل کنند و در این چارچوب تعاملاتی لازم است تا شاکله اصلی نظام را درعمل ببینیم . شرح وظایف رهبری وارکان نظام مشخص است وغیر آن تابع این ارکان هستند و قرار نیست مورد توهین قرار گیرند. این روزها کلام دولت تفنگ دار و دولت بدون تفنگ اذهان مردم را لکه دار کرده و کسی در بین مردم از این وضعیت خوشش نمی آید. سپاه پس از جنگ با هماهنگی دولت ها به اقتصادو سازندگی و رفع مشکلات مردم کمک کرده است و اتفاقا اقتصادی هم بوده ولی نقطه نظر این است که این درآمد زایی به گروه های خاصی تعلق گرفته یا نه ؛ ودر صورت تعلق این درآمد آیا در مسائل سیاسی موثر بوده یا نه ؛ و در انتخابات های مختلف این فرض اقتصادی به سیاسی تغییر رویه داده یا نه و اینکه اگر این مسئله در بدنه سپاه است خلاف است و اگر کسانی بنام سپاه و یا با جداشدن از بدنه سپاه اینکار را کرده اند چرا صورت گرفته و بدون شک در هر دو صورت این سخن رییس جمهور است که باید مستندا پاسخ داده شود نه اینکه بگوییم بدون تفنگ دولت نمی ماند چه ارتباطی دارد به سپاه بعنوان یک نیروی دفاعی. این نقش فرضی سیاسی در صورت حمایت از کاندیدایی خاص بدون شک محکوم است و سپاه بطور صریح باید ضمن محکومیت این رویه، کسانی که نام سپاه را یدک می کشند و باهر رسانه و تفکرمجازی یا غیر مجازی بموقع برخورد کند و عدم حمایت خود را رسما اعلام و به مردم بگوید . اینکه رییس جمهور در مورد دولت تفنگ دار می گوید بدون شک منظور نقش دفاعی تفنگ داران سلحشور که جزئی از نظام سیاسی کشورند نیست و منظور تقریبا همان است که در بالا ذکر شده است وگرنه همه نظامیان کشور در خدمت نظام و نظام در خدمت ملت ایرانندو تسری دولت موشک دار پاککردن صورت مسئله است . آنچه مردم می شنوند آنستکه رییس جمهور با اطلاعاتی که داردهمینطوری چیزی نمی گوید و قطعا دغدغه ای اساسی برای آینده دارد که می گوید و شکی نیست که به مسائل دفاعی کشور واقف است و منظور مسئله نقش سپاه بعنوان یکی از ارکان نظامی نبوده و نیست. توضیحات سپاه در این مورد که دولت بدون تفنگ تسلیم خواهد شد درست است ولی مگر دولت بدون تفنگ در دنیا وجود داردیا ساده اندیشانه است که مردم را اینگونه خطاب کنیم؛ولی بله دولت تفنگ دار-که دقیقا همان بدنه های است که بنام سپاه با گروه های اقتصادی حضور دارند - اقتصادی نباید باشد پس این دوجنبه حرف زدن هر دو طرف درست نیست و اینکه سپاه محرومیت زدایی کرده و با اذعان به اینکه فعالیت اقتصادی سپاه نکرده هم حرفی است که درست نیست همانطور که سخن درمورداینکه سپاه به دولت تفنگ دارمحض گفته شود درست نیست. و اما حضرات : مردم ایران انتظار تلاش حد اکثری همه تکه تکه نظام برای رشد قدرت نرم وسخت و خاتمه دادن به این حرف ها را دارند و هیچ کس انتظار ندارد حضور سپاه منجر به رشد گروه های اقتصادی بنام سپاه و افرادی خاص و یا گروه هایی خاص از این شاکله را ببینند و نمی شود گفت رییس جمهور بدون اطلاعات سخن می گوید یا منظورش مسائل ساختاری سپاه است و در صورت وجود چنین سم مهلکی بهتر است رییس جمهور بطور صریح می گفت و سپاه هم اگر چنین نبوده مستدلا می گفت نه ؛ نه اینکه هر دوطرف در لابی ها ی بی خبری مردم سخن بگویند این را مردم می فهمندند. سپاه بطور روشن و مستندا بگویدهیچ کس یا گروهی در دایره سپاه فعالیت اقتصادی نداشته و رییس جمهور هم اگر این فعالیت ها را اقتصادی می داند و نظرش باز شدن میدان برای بخش خصوصی است در کمیته ی تخصصی آنرا به مباحثه بگذارد که متخصصان خصوصی دولتی و سپاه مستندا وگروه های منتصب به سپاه به بیان نقطه نظرات خود بپردازند و اذهان عمومی را روشن و اشتباهات گذشته را تکرار نکنندمردم از این همه کل کل روزمره گی در کشور خسته شده اندو ضمن انکه قدرت کشور تحلیل می رود. بیدار شدن نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحلیل درست ، و نه تحت تاثیر گروه های اقتصادی هم سوء استفاده از منصب نظامیان در اقتصاد راسازماندهی مجدد نمایدوبدانیم بجز اقتصاد نظامی حضوردر حیطه های دیگر اقتصاد و سیاست تهدید دموکراسی و بویژه برای آینده است واز طرفی حضور گروه هایی از سپاهیان در هر شکلی در اقتصاد قابل کنترل توسط دولت است و اگر دولت مطلع است که بنام سپاه دخالت دارندبا آنها برخورد کندو اتفاقا سپاه هم باید حمایت کند. خروج ارکان نظام از حیطه های خود تزلزل را ساماندهی می کند ولی باید توجه کنیم دسترسی تفکرات نظامی به اقتصاد و سیاست با توجه به اطلاعات وسیع ، به قدرت بلامنازع منجر می شود و این دغدغه رییس جمهور از این جهت درست است . اصل تفکیک قوا در مجریه؛قضاییه و مقننه بخاطر آنست که همه قدرت در یک فرد یاگروه جمع نشود واین مطلب شامل تفکیک قدرت سیاسی؛اقتصادی ونظامی هم می شودو مجلس برای محدودیت های قانونی بیشتر باید قوانین را مجددا بازنویسی کندتا درآینده دغدغه تجمیع قدرت در یک گروه یا فرد را نداشته باشیم. مردم نظامی قانونمند با شاکله هایی غیر نظامی و نظامی می خواهند که هیچ کس نتواند سوء استفاده نماید. محمدرضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی