سه یاداشت انتخابات 96 ساوه الکترونیکی

لیست را از شر شیاطین درخانه آماده کنید

تفکر رای آوری من ؟ خوب لیست های منتشر شده ام را رصد کنید برخی از این لیست ها در پشت خود برخی یا جمعی از فلان وفلان دارد که به هیچ عنوان نظر آن جمع نیست بلکه از جمع هزاران نفری گاها چند نفر است که باید حد اقل پنجاه درصد آن جمع را به مقامات ذی صلاح جهت کنترل اعلام نمایم که ... و نه کسی می خواهد که حق الناسش بر گردن متولیان است و فقط مغلطه ای برای رای آوری است و اگر در ریشه برخی از این به اصطلاح ائتلاف ها بگردید تفکرفقط رای آوری را می یابی که حاضر به پذیرش نظرات دیگران نیستم را می بینیم . کاقیست گذشته ام را بررسی نمایم و متوجه شوم که تنها میزان بجز رای آوری گذشته شراکت دادن دیگران برای افزودن بر رای نداشته خودم است وحضور اصولگرایان یا اصلاح طلب فقط بواسطه پوک است. واما با پایان تبلیغات به چند نکته بایدتوجه کنم وآن اینکه میزان هزینه کرد تبلیغات را در نظر بگیرم وببینم با ماهی حدود دو نیم تا حد اکثرچهار میلیون می شود این هزینه را جبران کرد واگر حدود پنجاه تا صد میلیون هزینه کرده باشم میزان سود مشارکت آن بیشتر است بدون آنکه اصلش را از دست بدهم پس چرا من را انتخاب می کنید چون ایثارگرم و حاضرم دهها میلیون را هدر دهم یا نه می خواهم پس از انتخاب آنرا از طریقی غیر شرعی و قانونی با چند برابرکسب کنم . پس خیلی خوب هدفم را بررسی کنیدتاا اشتباهی من را انتخاب نکنید که فردا نتوانید کنترلم کنید و همه را بچالشی بکشم که مدت ها گرفتارم شویدگرچه من تایید شده ام . ................................................................................... یا دداشتی براصولگرایی بی اصول : هنوز نوشته اصولگرایی بر برگ آرا ثبت نشده ؛ و کسانی که هر روز بر اعتدالیون و اصلاح طلبان نهیب می زدند چرا در خیابان جوانان شادی کردند ؛ و چرا در مشهد کنسرت انجام شود خود به مجلس خواننده ای رفتند که توسط دولت تدبیر تنبیه شده ؛ این جرقه نوید ظهور دوباره تفکر کسب رای به هر بهایی است که در گذشته عبور از نظام را با خانه نشینی و هاله نور رقم زده بود . جالب آنکه این تفکر در شعارهایشان مدعی چیز هایی شده اند که ظرفیت آن فاصله آسمان تا زمین دارد . انتظار معذرت خواهی باید حد اقل درخواست اصلاح طلبان و اعتدالیون از عامل باشد و البته برای اصولگرایان مهم نیست ؛ چون هنوز توبه دفاع از احمدی نژاد را به مردم بدهکارند و آنقدر پر رو هستند که این را هم توجیه کنند. تفکر اصولگرایان آنقدر فرتوت شده که حاضر است به هرکاری دست زندتا بتواند به مقصدبرسد. دست مریززاد باید به دولت تدبیر گفت که نه سیب زمینی و نه قول یارانه در شب انتخاب بدون پشتوانه داد؛ امروز روز سر نوشت ماست ؛ دوباره آزموده را نیازماییم . تاریخ را دوباره باید خواند ؛ تا اسیر شعار نشویم , ببینیم عاملان کیانند و ناطقان کیان. .................................................. یاد داشت روز انتخاب فردا برای انتخاب دو منتخب پای صندوق می رویم ؛ و امروز را فرصت داریم خوب فکر کنیم و با انتخابمان آینده نظام را بسازیم . در مسیر رفتن به پای صندوق شیاطین لانه کرده اند ؛ از سنگ نوشته های آسفالت خیابانی تا حضور در کوچه ها ی تزدیک حوزه ها و صفوف انتظار ؛ و بهترین و تنها راه آنست که در منزل تصمیم خود را بگیریم و در زمان رای دادن هرگز به صدای نفاسان گوش ندهیم. یادمان باشد در آنچه منتخب و منتخبین در چهار سال آینده می کنند و تبعات آن تا ابد ما شریکیم

بازگشت به صفحه اصلی