حضرت آیت الله خامنه ای در سخنرانی اخیر خود فرمودند عده ای حتی سخنان ایشان را تحریف می کنند

سخنگوی دولت:سند ٢٠٣٠ برای هیچ کشوری الزام آور نیست

سخنگوی دولت:سند ٢٠٣٠ برای هیچ کشوری الزام آور نیست/پیگیری سند متوقف شد تهران - ایرنا - سخنگوی دولت با بیان این که سند ٢٠٣٠ به عنوان بیانیه برای هیچ کشوری الزام آور نیست، گفت: بعد از فرمایشات رهبرمعظم انقلاب تا تبیین جزئیات و رفع ابهام، پیگیری آن متوقف شد. سخنگوی دولت:سند ٢٠٣٠ برای هیچ کشوری الزام آور نیست/پیگیری سند متوقف شد به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در نشست خبری افزود: متاسفانه عده ای از این موضوع سوء استفاده کردند و به پیشبرد اغراض خود می پردازند و حتی تلاش دارند سیاست های رهبری را مصادره به مطلوب کنند. وی یادآور شد: حضرت آیت الله خامنه ای در سخنرانی اخیر خود فرمودند عده ای حتی سخنان ایشان را تحریف می کنند. وی ادامه داد: در این زمینه حرف هایی را ترویج می کنند که سخنان نادرستی است مبنی بر این که دولت مخفیانه سندی را آن هم بدون اجازه مجلس امضا کرده است. سخنگوی دولت اظهارکرد: این یک موضوع انتخاباتی نیست و از رسانه ملی می خواهیم که موضوع را فراتر از مباحث انتخاباتی پیگیری کند. نوبخت ادامه داد: این قبیل موضوعات اتهامی به دولت و نظامی است که گویی بعد از ٣٧ سال به گونه ای شکل گرفته که حاضر است چنین اسناد غیراخلاقی و غیردینی را امضا کند. وی از رسانه ملی خواست تا با پیگیری موضوع تشویش اذهان را که برای افراد متدین بوجود آمده، برطرف کند. سخنگوی دولت تصریح کرد: از نظر حقوقی آنچه در مجامع جهانی مثل یونسکو موضوعی تحت عنوان پیمان نامه یا قرارداد است باید از سوی کشورها امضا شود و آن هم منوط با تصویب مجالس کشورها است ولی این سند بیانیه است نوبخت خاطرنشان کرد: اکر کشوری با بخشی این بیانیه مخالف باشد طبق مقررات بین المللی حق دارد، تحفظ خود را اعلام کند و در این سند هیچ کشوری به غیر از ایران شرط نگذاشت. این خبر در حال تکمیل است. سیام**1053**1336 خبرنگار:حمید شریفی کیا ** انتشار: مهرنوش خانزائی

بازگشت به صفحه اصلی